Nilo Daniel

De methode uitgelegd

Hoe ik te werk ga met jouw team

Fase 1

Divergentie

De eerste fase van een traject staat in het teken van een grondige team analyse, waarbij we naast een nul-meting ook onderzoeken welke onderwerpen, thema's, frustraties en problemen er binnen het team spelen.

Wat je tijdens deze fase kan verwachten zijn een gezamenlijk startgesprek, 1-op-1 gesprekken en vragenlijsten die door deelnemers dienen te worden ingevuld. Ook maken we graag gebruik van andere informatie die ons meer leert over de werkcultuur en samenwerking. Denk hierbij aan medewerker tevredenheidsonderzoeken, notulen van exitgesprekken en documenten die worden gebruikt voor onboarding of werving van nieuwe medewerkers.

Nul-meting

We voeren een meting uit om erachter te komen wat de huidige status van samenwerking is, welke aspecten het beste en het slechtste presteren.

Inzicht in de belangrijkste thema's

We stellen een lijst op met de meest belangrijke te bespreken onderwerpen en prioriteren samen met het team.

Verzamelen belangrijkste documenten

We zorgen ervoor dat alle documenten die relevant kunnen zijn voor het traject bij elkaar komen. Zowel om input uit op te halen, al om duidelijk te hebben waar we in de laatste fase aan moeten werken.

Fase 2

Collectieve vernieuwing

Tijdens de tweede fase gaan we met elkaar aan de slag om de constructieve gesprekken te voeren die nodig zijn om het team optimaal te laten functioneren. We laten niets onbesproken en zorgen ervoor dat na deze fase de lucht geklaard is en iedereen zin heeft om samen de toekomst in te gaan.

Wat je kan verwachten zijn gesprekken waarin we gebruik maken van verschillende werkvormen uit deep democracy, appreciative inquiry en de socratische methode. Afhankelijk van fase een stellen we samen een plan vast hoe we deze gesprekken gaan voeren. Dat kan uiteenlopen van verschillende dagdelen verspreid over een aantal maanden, tot een paar intensieve achtereenvolgende dagen op locatie met overnachting en alles daartussen. We zorgen er voor dat we de gesprekken voeren die nodig zijn en gezamenlijk terug kunnen kijken op een fijne ervaring. Want alleen door samen leuke ervaringen te hebben bouw je aan een ijzersterk team. 

Constructieve gesprekken

We duiken met elkaar de diepte in om de problemen die goede samenwerking in de weg staan op te lossen en voor gezamenlijk commitment te zorgen.

Afspraken maken

Wanneer nodig maken we afspraken, zodat we aan het eind van een traject een duidelijk beeld hebben op de manier waarop er samengewerkt gaat worden.

Gezamenlijk commitment

Deze fase is pas afgesloten op het moment dat er gezamenlijk commitment gegeven kan worden op de oplossingen en afspraken die zijn gemaakt. Pas wanneer iedereen het gevoel heeft alles gezegd te hebbend dat gezegd moet worden kunnen we naar de laatste fase toe.

Fase 3

Naar de praktijk

Tijdens de laatste fase houden we ons vooral bezig met de borging van het traject. Alle inzichten, afspraken en oplossingen moeten op zo een manier worden doorgevoerd dat ze een blijvend effect hebben. Ook formuleren we kernwaarden die passen bij het team, maken we inzichtelijk wat we allemaal besproken hebben en sluiten we feestelijk af.

We zorgen ervoor deze teamvernieuwing onderdeel wordt van jullie vaste manier van werken. Niet alleen door de afspraken en oplossingen door te voeren, maar ook door structureel ruimte in te bouwen voor het voeren van het goede gesprek. Na dit traject zijn jullie namelijk wel weer een krachtig en hecht team geworden, maar dat betekend niet dat het hierna ophoudt. Goede samenwerking vergt continue aandacht en inzet. Waar dat kan passen we documenten uit fase één aan zodat ze passen bij de nieuw teamdynamiek. Ook maken we inzichtelijk wat er nou allemaal besproken is en welke veranderingen er zijn doorgemaakt. We eindigen met een effectmeting en bij positieve resultaten een feestelijke afsluiting.

Formuleren van kernwaarden

We bepalen gezamenlijk de vijf kernwaarden die jullie als team omhoog willen houden. Dit helpt in de toekomst als leidraad wanneer er lastige beslissingen genomen moeten worden of nieuwe problemen of conflicten ontstaan

Borging van afspraken en oplossingen

We zorgen ervoor dat de ontwikkeling die jullie hebben doorgemaakt op zo een manier wordt bestendigd dat jullie daar blijvende impact van zullen ervaren.

Effectmeting

We voeren een laatste meting uit om te toetsten of de gewenste resultaten zijn behaald en de samenwerking van het team inderdaad is verbeterd.

Feestelijke afsluiting

We eindigen met een feestelijke afsluiting om onze persoonlijk en gezamenlijke groei positief te bekrachtigen.

Verhoog de impact van jouw team.